Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen
CiteertitelAanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, vaststellen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlageGOP Kampeermiddelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening (APV), art. 4:19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-201005-08-2017nieuwe regeling

05-01-2010

Gemeenteblad 2010-21a

2009 09.60891

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen terrein overnachten met kampeermiddelen, Vaststellen

Corsaregistratienummer: 09.60891

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

- gelezen het collegevoorstel d.d. 17 december 2009;

- gelet op artikel 4:19 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010.

 

besluit

 

tot het vaststellen van

 

het aanwijzen van een terrein waar het toegestaan is om te overnachten met kampeermiddelen buiten het kampeerterrein:

 • 1.

  het terrein waar kampeermiddelen geplaatst mogen worden buiten het kampeerterrein is gearceerd aangegeven op de bij dit besluit behorende overzichtskaart;

 • 2.

  de opheffing van het verbod geldt op het aangewezen terrein uitsluitend voor het overnachten in kampeerauto’s;

 • 3.

  het terrein wordt aangehaald als “Gereguleerde Overnachtings Plaats”;

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in het gemeenteblad in werking.