Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning
CiteertitelHet toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp621 vreemdelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze regeling is geen registratienummer bekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Zorgwet VVTV, art. 11
  2. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-199822-09-2016nieuwe regeling

03-03-1998

Gemeenteblad 1998=09b

--

Tekst van de regeling

Intitulé

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel notitie opvang Statushouders van januari 1998;

 

gelet op artikel 11 van de Zorgwet VVTV;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;gGelet op een hem toekomende bevoegdheid;

 

besluit:

1.

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Het toekennen van een vergoeding aan een houder van een Voorlopige Vergunning tot Verblijf voor de stoffering en inrichting van een VVTV-woning

 

2.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt:

door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

3.

daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan:

Stichting Vluchtelingenwerk/Bureau Nieuwkomers