Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beeldkwaliteitsplan De Linten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitsplan De Linten
CiteertitelBeeldkwaliteitsplan De Linten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp810 ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

121B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2002nieuwe regeling

25-06-2002

Gemeenteblad 2002=21

2002 02.61749

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitsplan De Linten

Registratienummer: 02.61749

 

De raad van de gemeente Hoorn

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van mei 2002 met betrekking tot het Beeldkwaliteitsplan De Linten;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelezen het advies van de Commissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving van 18 juni 2002;

 

besluit:

1. vast te stellen de navolgende

2. te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij het loket Bouwen, Wonen en Ondernemen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 

beleidsregel: Beeldkwaliteitsplan De Linten;

 

Dit plan is verwoord een afzonderlijke in opdracht van de gemeente Hoorn vervaardigde uitgave van SCHOUT, ruimtelijke vormgeving en beleid, Wijnstraat 96-F, 3011 TR Rotterdam.

 

(Het beeldkwaliteitplan “De Linten” is momenteel niet digitaal beschikbaar)