Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaat in het kader van het Puur Hoorn programma

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat in het kader van het Puur Hoorn programma
CiteertitelMandaat in het kader van het Puur Hoorn programma
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201219-12-201122-09-2016nieuwe regeling

20-12-2011

Gemeenteblad 2012-03b

2011 11.40974

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat in het kader van het Puur Hoorn programma

 

 

Corsaregistratienummer: 11.40974

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

  • -

    gelezen het voorstel van de directiestaf van 19 december 2011 met kenmerk 11.41211;

  • -

    gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit tot het verlenen van

 

mandaat aan wethouder Westenberg om besluiten te nemen in het kader van de besteding van de initiatiefpot vanuit het Puur Hoorn programma.

 

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot 19 december 2011.