Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Ondermandaat dienstreizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat dienstreizen
CiteertitelOndermandaat dienstreizen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

610C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaatbesluit 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-200829-11-2017nieuwe regeling

13-11-2008

Gemeenteblad 2008=29

2008 08.52289

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat dienstreizen

 

 

Het hoofd van de afdeling Middelen & Beheer

 

gelezen het voorstel van Juridische Zaken (A&C) d.d. 15 november 2008;

 

overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit, registernummer 2:29

 

het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen

college

afdelingshoofden en directie

ja, toegestaan (aan het des-betreffende bureauhoofd)

CAR-UWO 15:1:22; Vergoedingsregeling Dienstreizen en verblijfskosten 2004

 

het afdelingshoofd bevoegd is ondermandaat te verlenen;

 

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de volgende bureauhoofden:

Mevr. C. Beijer;

Dhr. P.P.L.M. Castenmiller;

Dhr. R.R. van Erp;

Mevr. E.D. van Haselen;

Mevr. R.H. Huijsman;

Dhr. A.R. Reijm.

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2006;

 

besluit:

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden

   Mevr. C. Beijer,

 • Dhr. P.P.L.M. Castenmiller;

   Dhr. R.R. van Erp,

   Mevr. E.D. van Haselen,

 • Mevr. R.H. Huijsman,

   Dhr. A.R. Reijm.

 •  

  voor het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen cf. het bepaalde in volgnummer 2:29 van het Register behorende bij het Mandaatbesluit 2006.

 • 2.

  Te bepalen dat het afdelingshoofd te allen tijde kan besluiten tot het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.