Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer
CiteertitelMandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentwet, art. 171

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201229-11-2017nieuwe regeling

18-04-2012

Gemeenteblad 2012-17a

2012 12.15008

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer

 

Corsaregistratienummer: 12.15008

 

Burgemeester van de gemeente Hoorn,

 

-gelet op artikel 171 van de Gemeentewet.

 

Besluit:

 

het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst, voor het verstrekken van een laptop aan een individueel personeelslid, te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen en Beheer.

 

Het besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.

 

De burgemeester,

 

18 april 2012