Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLeidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn
CiteertitelLeidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Externe bijlageLeidraad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231, lid 2 onder c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2012nieuwe regeling

07-05-2012

Gemeenteblad 2012-19a

2012 12.19049

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn

Corsaregistratienummer: 12.19049

 

De gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Hoorn,

 

  • -

    aangewezen op grond van artikel 231, lid 2 onder c van de gemeentewet,

 

maakt bekend dat zij bij besluit van 7 mei 2012, heeft vastgesteld de

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn.

 

Bij dit besluit zijn de regels vastgesteld die het beleid vormen voor de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Hoorn.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Het besluit ligt kosteloos ter inzage bij de voorlichtingsbalie in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

 

 

Hoorn, 7 mei 2012

 

De invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn,

 

 

Leidraad