Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffing biketeam bureau Stadstoezicht
CiteertitelOntheffing biketeam bureau Stadstoezicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is tevens vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, art. 87 juncto art. 1 sub h
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 18 lid 1 sub d
 3. APV, art. 5:11, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2012nieuwe regeling

29-05-2012

Gemeenteblad 2012-23a

2012 12.19371

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht

 

De burgemeester van de gemeente Hoorn en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelet op:

 

 • -

  artikel 87 juncto artikel 1 sub h Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 juncto artikel 18 lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994 en artikel 5:11 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn;

 • -

  overwegende dat:

 • het wenselijk is de integraal toezichthouders van bureau Stadstoezicht, ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 62 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6, C14, C15 en E3, alsmede het bepaalde in artikel 5:11 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn;

   

Besluit:

en

Besluiten:

 

elk voor zover het hun bevoegdheid betreft:

ontheffing te verlenen van artikel 5 lid 1 en 2 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 62 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6, C14, C15 en E3 alsmede ontheffing ex. artikel 5:11 lid 3 Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn aan de integraal toezichthouders van Bureau

Stadstoezicht;

 

Bekendmaking:

 • -

  Dit besluit bekend te maken door publicatie in het gemeenteblad.

Inwerkingtreding en citeertitel:

 • -

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en wordt aangehaald als: "Besluit ontheffing biketeam bureau Stadstoezicht".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 mei 2012

 

Burgemeester,

 

College van burgemeester en wethouders

 

 

De secretaris,                             de burgemeester,