Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit
CiteertitelDelegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

120C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. WRO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2009nieuwe regeling

26-05-2009

Gemeenteblad 2009=17b

2009 09

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit

 

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 april 2009;

 

besluit:

 

  • 1.

    de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wro, bij een besluit voor een projectbesluit, zoals bedoeld in artikel 3.10, lid 1 en 4 van de Wro, op grond van artikel 6.12 lid 3 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

  • 2.

    dat het delegatiebesluit in werking treedt de dag na openbare bekendmaking.