Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Ondermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen
CiteertitelOndermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

272C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Wet Bestuursrecht
 2. Mandaatbesluit 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-200929-11-2017nieuwe regeling

23-06-2009

Gemeenteblad 2009=19a

2009 09.29512

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat diverse bureauhoofden vergoeding dienstreizen

 

 

Corsaregistratie: 09.29512

 

Het hoofd van de afdeling stadsbeheer

 

overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit, registernummer 2:29

 

het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen

college

afdelingshoofden en directie

ja, toegestaan (aan het des-betreffende bureauhoofd)

CAR-UWO 15:1:22; Vergoedingsregeling Dienstreizen en verblijfskosten 2004

het afdelingshoofd bevoegd is ondermandaat te verlenen;

 

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheid ondermandaat te verlenen aan de volgende bureauhoofden:

 • -

  M. Commandeur, hoofd bureau wijkzaken;

 • -

  N. Koelman, hoofd beleid- en bedrijfsbureau;

 • -

  J. Terpstra, hoofd bureau riolering&wegen;

 • -

  J. Tjalma. Hoofd bureau groen&reiniging;

 • -

  D. van der Vaart, hoofd ingenieursbureau;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2006;

 

besluit:

 

 • 1.

  Ondermandaat te verlenen aan de bureauhoofden M. Commandeur, N. Koelman, J. Terpstra, J. Tjalma en D. van der Vaart voor het toekennen van een vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen cf. het bepaalde in volgnummer 2:29 van het Register behorende bij het Mandaatbesluit 2006.

 • 2.

  Te bepalen dat het afdelingshoofd te allen tijde kan besluiten tot het stellen van nadere voorwaarden.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.