Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verlenen van substitutie (1e wijz)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlenen van substitutie (1e wijz)
CiteertitelVerlenen van substitutie (1e wijz)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

740C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet , art. 160, lid 1e
 2. Mandaatbesluit 7e wijziging

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-200929-11-2017nieuwe regeling

10-07-2009

Gemeenteblad 2009=24a

2009 09.18080

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenen van substitutie (1e wijz)

 

 

Registratienummer: 09.18080

 

Afdelingshoofd Middelen en Beheer:

 

gelezen de Gemeentewet, artikel 160, lid 1 onder e;

 

gelezen het mandaatbesluit, 7e wijziging van het college van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2007;

 

gelezen dat op grond van het mandaatbesluit 10:2.1 het afdelingshoofd bevoegd is substitutie te verlenen;

 

gelezen de matrix inkoopprocedures Inkoopbeleid Gemeente Hoorn van

1 januari 2009;

 

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om bevoegdheden op het uitvoerende vlak substitutie te verlenen;

 

dat alle bekende gegevens die voor dit besluit relevant zijn in dit besluit en in het daarbij behorende register verwerkt;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Substitutie te verlenen aan in het register in kolom ‘nieuw’ genoemde medewerkers tot € 5.000,

 • 2.

  Verleende substitutie in te trekken van medewerkers genoemd in het register in kolom ‘vervallen’;

 • 3.

  Het register van april 2009 vast te stellen;

 • 4.

  Dit besluit in het Gemeenteblad bekend te maken;

 • 5.

  Betrokkenen persoonlijk, middels een brief te informeren.

   

  Afdeling Middelen & Beheer

  Bijlage behorende bij besluit d.d. 10 juli 2009

  Registratienummer: 09.18080

   

  1. Bureau Automatisering

                                     

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam

  medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  1.11.2

  1.1

  Onderhoud hardware

  M.G.C. Bart

  J.A.G. Bouwman

  B.Dijks

  A.J.M. van der Laan

  P.Roeten

  M.Verberne

  M.G.C. Bart

  J.A.G. Bouwman

  B.Dijks

  A.J.M. van der Laan

  P.Roeten

  M.Verberne

   

  1.2

  Onderhoud software

  E.J. Post

  R.W.M. Teunen

  A.Tiepel

  E.J. Post

  R.W.M. Teunen

  A.Tiepel

  1.3

  Supplies (automatisering)

  I.Berger

  E.J. Bijhouwer

  R.Baruch

  E.J. Bijhouwer

  I.Berger

  1.4

  Onderhoud hardware en onderhoud

  software (nieuw: supplies)

  F.Westerhuis

  F.Westerhuis

   

   

  2. Bureau Documentaire Dienstverlening

                                 

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  2.1

  Frankeerkosten

  R.Abbekerk

   

  R.Abbekerk

  2.2

  Archiefbenodigdheden

  J.C.M. Pieterse

  J.C.M. Pieterse

   

   

  3. Bureau Facilitaire Zaken

                                       

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  3.1

  Onderhoud gemeentelijke panden

  J.J. Bakker sr

  J.J. Bakker

   

  3.2

  Beveiliging en bedrijfshulpverlening

  J.A. Bakker jr

  Vacature

  J.A. Bakker jr.

  3.3

  Onderhoud en aanschaf Inventaris en

  materialen stadhuis en buitenlocaties

  J.A. Bakker jr

  vacature

  J.A. Bakker jr.

  3.4

  Administratie en bureaukosten

  J.A. Bakker jr.

  I.Oosten

  J.A. Bakker jr.

  3.5

  Reproductie

  J.A. Bakker jr.

  I.Oosten

  J.A. Bakker jr.

  3.6

  Bedrijfskleding

  J.A. Bakker jr

   

  J.A. Bakker jr.

  3.7

  Vaste en mobiele telefonie

  J.A. Bakker jr

   

  J.A. Bakker jr.

   

  Vaste telefonie

   

  D.van Suchtelen

   

   

  Mobiele telefonie

   

  I.Oosten

   

  3.8

  Schoonmaak

  J.A. Bakker jr

  J.Sikkens

  J.A. Bakker jr.

  3.9

  Catering

  A.Heijnis

  A.Heijnis

   

   

  4. Bureau Financiën en Belastingen

                              

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  4.1

  Belastingen

  P. A. M. Kaarsemaker

  P. A. M. Kaarsemaker

   

   

  Salarisadministratie

   

  D.Manneken

   

   

  Verzekeringen

   

  S.Ahmad

   

   

  5. Bureau Vastgoedontwikkeling

                                   

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  5.1

  Bodemonderzoeken

  T.M. Doodeman

  T.M. Doodeman

   

  5.2

  Sloop- en kapwerkzaamheden

  D.J. Jesterhoudt

   

  D.J Jesterhoudt

   

  6. Bureau Informatiebeheer en beleid

                                       

   

  Taakveld/budget

  OUD

   

  Naam medewerker

  NIEUW

   

  Naam medewerker

  VERVALLEN

   

  Naam medewerker

  6.1

  Ontwikkelen, kosten stichting en bijhouden basiskaart

  R.Plak

  R.Plak

   

  6.2

  Bijhouden basiskaart

  B.Punt

  B.Punt

   

  6.3

  Abonnement GPS meetapparatuur

  R.Plak

  R.Plak

   

  6.4

  Waardering onroerende zaken

  Y.Roos - Bakker

  Y.Roos - Bakker