Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststellen kaart alcoholverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen kaart alcoholverbod
CiteertitelVaststellen kaart alcoholverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlageAlcoholverbodsgebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201005-08-2017nieuwe regeling

22-12-2009

Gemeenteblad 2009=49e

2009 09.60322

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen kaart alcoholverbod

 

 

Registratienummer: 09.60322

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het collegevoorstel d.d. 16 december 2009;

 • -

  gelet op de besluiten d.d. 17 juni 1997, 4 december 2001 (reg.nr. 01.18929), 24 juli 2007 (reg.nr. 07.32885) en 3 maart 2009 (reg.nr. 09.05328).

   

besluit

 

tot vaststellen van een

 

kaart waarop de gebieden zijn aangewezen waar een alcoholverbod geldt.

 

Alcoholverbodsgebieden

 

 

 • -

  te bepalen dat bovenstaande wordt bekendgemaakt;

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 • -

  daarnaast bekend te maken via publicatie in het gemeenteblad;

 • -

  dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2010.