Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad
CiteertitelAanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,, art. 2.27
 2. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

15-03-2011

Gemeenteblad 2013-07a

2011 11.02269

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen categorieën geen "verklaring van geen bedenkingen" van de gemeenteraad

 

Corsaregistratienummer: 11.02269

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 februari 2011;

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het besluit omgevingsrecht;

   

Besluit:

 

te bepalen

 

dat voor de volgende categorieën van gevallen geen “verklaring van geen bedenkingen” van de raad nodig is:

 

 • 1.

  projecten waarvoor reeds een nota van uitgangspunten, stedenbouwkundige visie of daarmee vergelijkbaar ruimtelijk kader door de raad is vastgesteld;

 • 2.

  projecten die een herontwikkeling van een bestaande locatie inhouden maar waarbij geen aanpassing van de ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige structuur plaatsvindt;

 • 3.

  projecten waarvoor het ontwerp van de “verklaring van geen bedenkingen” reeds door de raad is afgegeven en met betrekking tot die ontwerpverklaring en het ontwerp van de omgevingsvergunningen tijdens de periode van de terinzageligging geen zienswijzen zijn ingediend en er dus geen feiten aan het dossier zijn toegevoegd die om een nieuwe afweging vragen.

 

Hoorn, 15 maart 2011

 

 

De griffier,                      de voorzitter,