Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregels Inzamelen van geld of goederen gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Inzamelen van geld of goederen gemeente Hoorn
CiteertitelBeleidsregels Inzamelen van geld of goederen gemeente Hoorn
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201003-11-2018nieuwe regeling

05-01-2010

Gemeenteblad 2010-09b

2010 10.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Inzamelen van geld of goederen gemeente Hoorn

 

 

Hoofdstuk 3. Beleidsregels

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke beleidsregels worden gehanteerd om een inzameling in de gemeente Hoorn te organiseren.

 

3.1 Algemeen

 

De gemeente Hoorn staat inzamelingsacties toe van maandag tot en met zaterdag. Zon- en feestdagen worden uitgesloten. Dit heeft te maken met de Zondagswet en met de verstoring van de openbare orde.

Daarnaast wordt een inzamelingsactie slechts toegestaan tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Middels deze regeling wordt opnieuw getracht om de verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

 

3.2 Landelijke inzameling

 

De landelijke inzamelingsacties worden direct op het collecterooster van de gemeente Hoorn geplaatst. De organisaties hoeven geen melding te doen zoals artikel 5:13 APV voorschrijft, aangezien dit voor hen een lastenverzwaring is. De landelijke organisaties worden getoetst door het CBF, daardoor is het niet nodig om voorwaarden of beperkingen aan de acties te verbinden. De risico’s met betrekking tot openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en milieu zijn door de toetsing van het CBF op nihil in te schatten.

 

3.3 Regionale inzameling

 

Om ervoor te zorgen dat de inzameling geen risico’s met betrekking tot de openbare orde of de openbare veiligheid oplevert, zijn er voorwaarden opgesteld. Een aantal van deze voorwaarden zijn op het meldingsformulier verwerkt, namelijk:

 • 1.

  De melding is aan de organisatie gebonden en kan niet worden overgedragen aan een andere organisatie.

 • 2.

  De melding geldt alleen voor de aangegeven periode in het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Indien er met behulp van bussen geld ingezameld wordt, dient de bus deugdelijke te zijn afgesloten. Bij voorkeur gebruik van verzegelde bussen.

 • 4.

  Na afloop van de inzamelingsactie dient de organisatie een verklaring in te dienen waarin wordt aangegeven welk bedrag is opgehaald.

 

De melding wordt vervolgens aan een aantal overige voorwaarden getoetst, namelijk:

 • 1.

  In een kalenderweek waarin een landelijke inzamelingsactie plaatsvindt, is het mogelijk om 1 regionale inzamelingsactie te houden.

 • 2.

  In een kalenderweek waarin geen landelijke inzamelingsacties zijn, is het mogelijk om 2 regionale inzamelingsacties te houden.

 • 3.

  De organisatie moet als bonafide te zijn aan te merken. Hierbij wordt advies bij het CBF ingewonnen.