Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Conversietabel en waardering functieprofielen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingConversietabel en waardering functieprofielen
CiteertitelConversietabel en waardering functieprofielen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel
Externe bijlagenconversietabel waardering functieprofielen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

771A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Procedureregeling organieke functiebeschrijving- en waardering 2005-II

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-200701-01-2006nieuwe regeling

16-10-2007

Gemeenteblad 2007-30b

2007 07.42998

Tekst van de regeling

Intitulé

Conversietabel en waardering functieprofielen

Registratienummer: 07.42998

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling Advies & Control;

 • -

  gelet op het bepaalde in de procedureregeling organieke functiebeschrijving- en waardering 2005-II;

 • -

  gezien de bereikte instemming d.d. 5 oktober 2007 van de Ondernemingsraad met de conversietabel;

 • -

  gezien het advies van de toetsingscommissie functiewaardering d.d. 2 november 2006 en 23 mei 2007.

 

besluit:

vast te stellen bij algemeen verbindend voorschrift,

 

 • -

  de conversietabel (bijlage 1);

 • -

  de waardering van de functieprofielen zoals opgenomen in de gewijzigde versie februari 2007 van het functieboek van de gemeente Hoorn (bijlage 2).

 

Deze regeling, treedt in werking na publicatie en met een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006.

Bijlage 1  

conversietabel