Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Speciale functieprofielen raadsgriffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSpeciale functieprofielen raadsgriffie
CiteertitelSpeciale functieprofielen raadsgriffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

771A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-200701-01-2006nieuwe regeling

14-11-2006

Gemeenteblad 2007-30c

2006 06.42475

Tekst van de regeling

Intitulé

Speciale functieprofielen raadsgriffie

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

  • 1.

    gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006 onder kenmerk 06.42475;

 

besluit:

 

Bij algemeen verbindend voorschrift zijn de specifieke functieprofielen van de raadsgriffie zoals opgenomen in deel III van het functieboek van de gemeente Hoorn per 1 januari 2006 vastgesteld.