Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting
CiteertitelNadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat deze inwerking is getreden op 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV Hoorn 2010, art. 3:3
 2. Gemeentewet
 3. Awb, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201429-12-2018nieuwe regeling

16-12-2009

Gemeenteblad 57790

corsanummer 09.60506

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting

Corsanummer: 09.60506

 

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen voorstel d.d. 16 december 2009 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

 • -

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet

   

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

 

Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting  

 

Artikel 1 Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing op de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting:

 • a.

  seksinrichtingen mogen ten opzichte van elkaar niet gevestigd worden binnen een straal van 200m;

 • b.

  een seksinrichting mag niet gevestigd worden binnen een straal van 200m van scholen, kerken, jeugdcentra, horeca-inrichtingen en openbare gebouwen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010.

 

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 december 2009

 

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                de burgemeester,