Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan
CiteertitelNadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In het besluit staat vermeld dat deze inwerking is getreden op 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. APV Hoorn 2010, art. 3:3
 2. Gemeentewet
 3. Awb, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-201429-12-2018nieuwe regeling

16-12-2009

Gemeenteblad 57797

corsanummer 09.60507

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

Corsanummer: 09.60507

 

Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • ·

  gelezen collegevoorstel d.d. 16 december 2009 van het Bestuurs en Juridische Ondersteuning, afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving;

 • ·

  gelet op artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

 • ·

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Gemeentewet.

   

Besluit:

tot vaststellen van de navolgende beleidsregel:

 

Nadere regels betreffende de gebieden waar vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan

 

Artikel 1. Gebieden

In de volgende gebieden wordt de vestiging van seksinrichtingen niet toegestaan:

 • a.

  winkelgebieden;

 • b.

  bedrijfsterreinen;

 • c.

  straten waar de woonfunctie voorop staat.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Het besluit nadere regels betreffende de gebieden waar de vestiging van seksinrichtingen niet is toegestaan, welke is vastgesteld op 19 september 2000 vervalt per 1 januari 2010

 

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad

 • ·

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 16 december 2009

 

College van burgemeester en wethouder,

 

de secretaris,                   de burgemeester,