Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015
CiteertitelBeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp620 maatschappelijke ondersteuning
Externe bijlageBeleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Awb, art. 4.3
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2020nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad 83114

1114335

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Zaaknummer: 1114335

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van afdeling Sociale Zaken Beleid en bedrijfsvoering;

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 147 van de Gemeentewet;

   

Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel met titel:

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2015;

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015;

 • 3.

  De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2012 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 23-12-2014

 

College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,                           de burgemeester,

 

Beleidsregels