Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2006nieuwe regeling

18-07-2006

Gemeenteblad 2006-26

06.16664

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Corsanummer 06.16664

 

De Raad van de gemeente Hoorn,

 

  • -

    gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

  • -

    gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentwet;

  • -

    overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden

 

besluit

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

 

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentwet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden n een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

18 juli 2006,

 

de griffier,                de voorzitter,