Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant
CiteertitelVerlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 125
 2. AWB , art. 5.3.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2010nieuwe regeling

04-05-2010

Gemeenteblad 2010=25a

2010 10.20625

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenen van mandaat aan burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant

 

 

Corsaregistratienummer: 10.20625

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelezen convenant integrale aanpak van hennepkwekerijen en het daarbij behorende draakboek;

 • -

  gelet op artikel 125 van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

   

Overwegende:

 

 • -

  dat een besluit tot toepassing van een last onder (spoedeisende) bestuursdwang in het kader van het hennepconvenant één dag, of in ieder geval binnen een redelijke termijn, na de uitvoering bekend moet worden gemaakt door toezending van de beschikking;

 • -

  dat indien de reguliere wijze van aanleveren en afhandelen van collegevoorstellen wordt gevolgd, deze termijn niet wordt gehaald.

 

Besluit:

 

 • -

  tot het verlenen van mandaat aan de burgemeester van de bevoegdheid tot het nemen en ondertekenen van besluiten in het kader van de uitvoering van het hennepconvenant;

 • -

  bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.