Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.
CiteertitelMandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2016nieuwe regeling

08-04-2016

Gemeenteblad 2016, 67464

1287330

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

Zaaknummer: 1287330

 

Gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang.

d.d. 06-04-2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

 • -

  De gemeente Hoorn accepteert het mandaat dat de colleges van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer en Koggenland hebben verleend voor het organiseren van de Wmo maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio West-Friesland.

   

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 

 • ·

  middels publicatie informatiepagina Westfries Weekblad

 • ·

  door opname in het Gemeenteblad

 

Aldus vastgesteld 8 april 2016

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                             de burgemeester,