Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem
CiteertitelVaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 Openbare orde en veiligheid
Externe bijlagekaartje

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320A

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-201005-08-2017nieuwe regeling

12-10-2010

Gemeenteblad 2010-46a

2010 10.49773

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

Corsaregistratienummer: 10.49773

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelet op het besluit van 24 juli 2007 (07.32885) waarin het college een gedeelte in/bij winkelcentrum de Korenbloem heeft aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (op grond van artikel 2.48 lid 1 APV);

   

overwegende:

 

 • -

  het rapport van de politie van 20 september 2010 waarin de noodzaak van de uitbreiding van het alcoholverbod wordt aangegeven;

 • -

  dat deze maatregel ter ondersteuning is van de aanpak van de overlast op deze locatie en een aanvulling is op de andere maatregelen die op deze locatie zijn ingezet.

Besluit:

 

 • -

  het gebied bij de Korenbloem waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (artikel 2.48 lid 1 APV) uit te breiden zodat het verbod voortaan ook geldt bij sporthal De Opgang, buurthuis de Cogge, het aangelegen basketbalveld en basisschool de Rank;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

   

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 12 oktober 2010

 

College van burgemeester en wethouder

 

 

De secretaris,               De burgemeester,

 

kaartje