Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem
CiteertitelVaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid
Externe bijlagenplattegrond exb-2017-21672

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320A

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201022-09-2016nieuwe regeling

09-11-2010

Gemeenteblad 2010-48a

2010 10.54424

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling aanpassing gebied alcoholverbod Korenbloem

Corsaregistratienummer: 10.54424

 

Besluit tot het vaststellen van uitbreiding van het alcoholverbod bij de Korenbloem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelet op het besluit van 12 oktober 2010 (10.49772) waarin het college het gebied bij winkelcentrum de Korenbloem heeft aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (op grond van artikel 2.48 lid 1 APV)

 

Overwegende:

 

 • -

  dat de politie in het ambtelijke overleg van 27 oktober 2010 over de situatie bij de Korenbloem heeft aangegeven dat het huidige aangewezen gebied niet voldoende is om effectief te kunnen handhaven op het alcoholverbod

 

Besluit

 • -

  het gebied bij de Korenbloem waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en/of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben (artikel 2.48 lid 1 APV) uit te breiden, zodat deze ook geldt bij de Trekvaart en de Sleutelbloem.

 

 • -

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 

 • -

  te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 9 november 2010

College van burgemeester en wethouder

de secretaris, de burgemeester,