Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzen locaties parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen locaties parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzen locaties parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp214 parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

142C

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art 5:8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201105-08-2017nieuwe regeling

29-03-2011

Gemeenteblad 2011-14a

2011 11.08819

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen locaties parkeren grote voertuigen

 

Corsaregistratienummer: 11.08819

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

- gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010;

 

overwegende dat:

 • ·

  wij op 13 juli 2010, kenmerk 10.33123, hebben besloten tot vaststelling van locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan;

 • ·

  op bedrijventerrein De Oude Veiling geen parkeermogelijkheden meer zijn waar grote voertuigen volgens de geldende verkeersregels kunnen parkeren;

 • ·

  deze locatie daarom uit de lijst verwijderd moet worden;

 • ·

  hiervoor het huidige besluit ingetrokken en een nieuw besluit genomen moet worden.

   

Besluit:

 

 • I.

  tot intrekken van het besluit “tot het vaststellen van locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan” (13 juli 2010 kenmerk 10.33122);

   

 • II.

  aanwijzen van de volgende locaties waar het parkeren van grote voertuigen wordt toegestaan:

   

  1. parkeerterrein Pelmolenpad, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  2. parkeerterrein Transferium, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  3. parkeerterrein Nieuwe Wal, op plaatsen waar dit is aangegeven;

  4. parkeerterrein Pastoor Nuijenstraat op de kruising met    Groenewoud;

  5. parkeerterrein Kievit, direct ten noorden van het spoor;

  6. bedrijventerrein Hoorn ’80;

  7. bedrijventerrein Westfrisia;

   

 • III.

  de onder punt II bedoelde aanwijzing geldt van vrijdag 18:00 uur tot maandag 06:00 uur en overigens van maandag tot en met donderdag van 18:00 uur tot 06:00 uur de volgende ochtend.

   

 • IV.

  Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop is afgekondigd.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • ·

  middels publicatie in het Westfries Weekblad

 • ·

  door opname in het Gemeenteblad

   

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 29 maart 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

De secretaris,                                          de burgemeester