Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Reclamebeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReclamebeleid
CiteertitelReclamebeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlagenReclamebeleid deel 1 (beleidsnota) Reclamebeleid deel 2 (juridisch kader) Reclamebeleid deel 3 (inventarisatienota)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet
  2. Monumentenwet
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2008nieuwe regeling

31-01-2008

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling