Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Horecauitvoeringsbeleid Kampen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHorecauitvoeringsbeleid Kampen
CiteertitelHorecauitvoeringsbeleid Kampen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlagenHorecauitvoeringsbeleid Kaart bedrijven binnenstad Kampen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en Horecawet
  2. Wet Milieubeheer
  3. Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001
  4. Verordening beperking sterke drank
  5. enz.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2009nieuwe regeling

24-11-2009

De Brug

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecauitvoeringsbeleid Kampen

 

 

Bijlage behorende bij Horecauitvoeringsbeleid  

Kaart bedrijven binnenstad Kampen