Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Beleidslijn toepassing Wet BIBOB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn toepassing Wet BIBOB
CiteertitelBeleidslijn toepassing Wet BIBOB
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageBeleidslijn toepassing Wet BIBOB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2010nieuwe regeling

13-10-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn toepassing Wet BIBOB