Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Kampen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Kampen
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied verbod rally-vissen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Kampen/CVDR100770.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-1999Nieuwe regeling

15-11-1999

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Kampen

Betreft: aanwijzen plaatsen waar verbod tot rally-vissen geldt

Burgemeester en wethouders van Kampen;

gelet op artikel 2.4.7a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen, zoals op 18 december 1997, vastgesteld door de gemeenteraad van Kampen

besluiten:

de hierna genoemde plaatsen aan te wijzen waar het verbod geldt, zoals bedoeld in artikel 2.4.7a van de Algemene Plaatselijke Verordening Kampen:

-de gehele IJsseloever binnen de bebouwde kom van Kampen, inclusief de aan de IJssel gelegen havens

 

Inwerkingtreding

De besluit wordt de eerste dag na vaststelling bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad en treedt onmiddellijk in werking.

Het aanwijzingsbesluit van 18 december 1997 komt hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op: 15 november 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mw. O. Pol, H.C. Kleemans