Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Garantieregeling voor 55-jarigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGarantieregeling voor 55-jarigen
CiteertitelGarantieregeling voor 55-jarigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

18-12-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Garantieregeling voor 55-jarigen

 

 

Garantieregeling voor 55-jarigen

Artikel 1 Belanghebbende

Voor personeel dat op 31 december 1996 was ingedeeld in één van de schalen 1 tot en met 5 en de functionele schaal van de toegewezen organieke functie per 1 januari 1997 op dezelfde schaal is vastgesteld, blijft de regeling voor 55-jarigen van kracht, zoals die gold op 31 december 1996.

Artikel 2 Voorwaarden

Voorwaarden waaronder deze garantieregeling van toepassing is, zijn:

  • §

    de medewerker was op 1 januari 1997 in dienst van de gemeente Krimpen aan den IJssel en op dat moment aangesteld op basis van CAR/UWO;

  • §

    de medewerker was ingeschaald in een functie, waarop de 55-jarigen regeling van toepassing was;

  • §

    de functiewaardering niet heeft geleid tot een hogere functionele schaal dan het op 31 december 1996 bekende perspectief voor de toegewezen organieke functie.

Artikel 3 Garantie vervalt bij hogere inschaling

De garantie op de regeling voor 55-jarigen vervalt als op enigerlei moment een hogere inschaling van de ambtenaar boven de functionele salarisschaal, zoals deze per 1 januari 1997 is gaan gelden, plaatsvindt.

Artikel 4 Redactie regeling op 31 december 1996

De tekst van de regeling voor 55-jarigen, zoals die gold op 31 december 1996, luidt als volgt:

Voor de in schaal 1 tot en met 5 ingedeelde medewerkers wordt de interne regeling gehanteerd, dat bij goed functioneren ruimschoots voor de VUT/pensioengerechtigde leeftijd, te weten thans bij 55 jaar, een salaris wordt ontvangen dat overeenkomt met het maximum van de naast hogere schaal. De beloning, inclusief eventuele toelagen, overtreft nimmer het maximum van schaal 6. Dit hogere salaris wordt stapsgewijs bereikt. Dit betekent dat het salaris wordt aangepast volgens onderstaand schema:

salaris volgens schaal 1, maximum:

bij 53 jaar 2.9

 

bij 54 jaar 2.11

 

bij 55 jaar 2.13

salaris volgens schaal 2, maximum:

bij 53 jaar 3.11

 

bij 54 jaar 3.13

 

bij 55 jaar 3.15

salaris volgens schaal 3, maximum:

bij 54 jaar 4.14

 

bij 55 jaar 4.16

salaris volgens schaal 4, maximum:

bij 54 jaar 5.13

 

bij 55 jaar 5.15

salaris volgens schaal 5, maximum:

bij 54 jaar 6.9

 

bij 55 jaar 6.10

Het verschil ten opzichte van het reguliere salaris wordt in de vorm van een toelage aan de medewerker uitbetaald.