Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels betreffende het voederverbod voor duiven Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels betreffende het voederverbod voor duiven Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven
CiteertitelAanwijzingsbesluit voederverbod duiven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2.4.20 Algemene Plaatselijke Verordening 2013 van de gemeente Krimpen aan den IJssel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2016nieuwe regeling

26-07-2016

Gemeenteblad 2016, 137445

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel,

 

Gelet op; Artikel 2.4.20 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 van de gemeente Krimpen aan den IJssel

 

Overwegende;

 

 • -

  Dat binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel veel hinder en overlast wordt ondervonden van duiven

 • -

  Dat de hinder en overlast bestaat uit: uitwerpselen, rustverstoring, op kozijnen, dakranden en balkons plaatsnemen van duiven, bedreiging van volksgezondheid

 • -

  Bij de gemeente klachten binnen komen van inwoners die stellen gezondheidsproblemen te ondervinden veroorzaakt door duiven uitwerpselen

 • -

  Inwoners klagen over vervuiling van; buiten opgehangen wasgoed, balkons, tuinmeubilair en aanverwante zaken

 • -

  Dat de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 in haar artikel 2.4.20 de mogelijkheid biedt om een gebied aan te wijzen waarbinnen het voederen van schadelijke dieren verboden is

   

Besluit derhalve:

Als gebied, waarbinnen het in de gemeente verboden is duiven te voederen, aan te wijzen:

 

De wegen, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013 van de gemeente Krimpen aan den IJssel, die zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

 

Dit besluit zal via de gemeente pagina van de IJssel-en Lekstreek worden gepubliceerd alsmede op de gemeentelijke website www.krimpenaandenijssel.nl en treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voederverbod duiven.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016.

Krimpen aan den IJssel, 26 juli 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, de Burgemeester,