Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzing toezichthouders natuur en recreatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders natuur en recreatie
CiteertitelAanwijzing toezichthouders natuur en recreatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe aanwijzing

19-12-2016

Gemeenteblad 27-12-2016, Nr. 184878

ZK16007495/ 16-0042753

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders natuur en recreatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016,

gelezen het verzoek van 12 oktober 2016 kenmerk 2016-567421068 van het Hoofd bureau Toezicht en Handhaving Groenservice Zuid-Holland;

overwegende dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Ouderkerk 2013 en de Algemene plaatselijke verordening gemeente Nederlek 2014 handhavers van Groenservice Zuid-Holland zijn aangewezen als toezichthouder en de werkzaamheden van Groenservice Zuid-Holland per 1 januari 2017 zullen worden overgenomen door Staatsbosbeheer.

 

Besluit

Buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van Strafvordering van Staatsbosbeheer op grond van artikel 6:2 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016 voor de beheersgebieden van de Groenalliantie Midden-Holland binnen het grondgebied van de gemeente Krimpenerwaard en de bepalingen van de Algemeen plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2016 die betrekking hebben op natuur en recreatie, aan te wijzen als toezichthouder.

 

 

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2017.

Stolwijk, 19 december 2016

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

Mw. mr. S. Been

afdelingsmanager Vergunning, toezicht en handhaving