Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit comptabele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit comptabele
CiteertitelAanwijzingsbesluit comptabele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201711-07-2017Aanvulling van de bestaande regeling

11-07-2017

Gemeenteblad 24 juli 2017, Nr. 128199

ZK17004368 / 17-0020658

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT COMPTABELE

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;

 

Gelet op de Financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2017;

 

BESLUIT:

 

de volgende functionarissen toe te voegen om op te treden als comptabele:

 

- A.C. Burghout

- W. Verkerk

 

Dit besluit treedt in werking op 11 juli 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juli 2017.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,mr. R.S. Cazemier