Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018 (vuurwerkvrije zones)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018 (vuurwerkvrije zones)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Apv (vuurwerkvrije zones)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Krimpenerwaard/CVDR608282/CVDR608282_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201902-01-2020Nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-303733

ZK19004927/ 19-0026254

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard 2018 (vuurwerkvrije zones)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard:

 

Gelet op artikel 2:73, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Krimpenerwaard 2018;

 

Overwegende dat het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast op aangewezen plaatsen verboden moet worden om consumentenvuurwerk te gebruiken , om daardoor bepaalde groepen mensen en dieren tegen gevaar, schade en overlast te beschermen:

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Apv (vuurwerkvrije zones)

Artikel 1

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73, eerste lid van de voornoemde Apv, is het in het belang van voorkoming van gevaar, schade of overlast, verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op 31 december 2019 binnen:

 • a.

  het tijdsbestek van 18.00 uur tot 21.30 uur in een straal van 50 meter rond de volgende hierbij aangewezen plaatsen:

  • 1.

   de St. Laurentiuskerk te Bergambacht

  • 2.

   de Nederlands Hervormde kerk te Berkenwoude

  • 3.

   de Nederlands Hervormde kerk te Haastrecht

  • 4.

   de Hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk

  • 5.

   de Grote of Johanneskerk te Lekkerkerk

  • 6.

   de Nederlands Hervormde kerk te Stolwijk

  • 7.

   de Gereformeerde gemeente te Stolwijk

  • 8.

   de Grote of Bartholomeüskerk te Schoonhoven

 

 • b.

  het tijdsbestek van 18.00 uur tot 02.00 uur in een straal van 100 meter rond de volgende hierbij aangewezen plaatsen:

  • 9.

   het woonzorgcentrum Slothoven te Bergambacht

  • 10.

   het woonzorgcentrum Borchleen te Schoonhoven

  • 11.

   het woonzorgcentrum Bovenberghe te Schoonhoven

  • 12.

   het hertenkamp te Bergambacht

  • 13.

   paardenstal aan de Tiendweg te Haastrecht

  • 14.

   paardenstal aan het Veerstalblok te Gouderak

 

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde plaatsen zijn in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit nader omschreven met naam en adres en worden getoond op kaartmateriaal.

 

Artikel 3

Dit besluit en de daarvan uitmakende bijlagen treedt in werking op 31 december 2019 om 18.00 uur en vervalt op 1 januari 2020 om 02.00 uur.

 

Artikel 4

Dit besluit en de daarvan deel uitmakende bijlagen wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Apv (vuurwerkvrije zones).

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 3 december 2019.

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. R.S. Cazemier

Bijlage

Algemeen overzicht vuurwerkvrije zones

 

de St. Laurentiuskerk te Bergambacht

 

de Nederlands Hervormde kerk te Berkenwoude

 

de Nederlands Hervormde kerk te Haastrecht

 

de Hervormde gemeente ‘t Venster te Lekkerkerk

 

de Grote of Johanneskerk te Lekkerkerk

 

de Nederlands Hervormde kerk te Stolwijk

 

de Gereformeerde gemeente te Stolwijk

 

de Grote of Bartholomeüskerk te Schoonhoven

 

het woonzorgcentrum Slothoven te Bergambacht

 

het woonzorgcentrum Borchleen te Schoonhoven

 

het woonzorgcentrum Bovenberghe te Schoonhoven

 

het hertenkamp te Bergambacht

 

paardenstal aan de Tiendweg te Haastrecht

 

paardenstal aan het Veerstalblok te Gouderak