Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Nadere regels geveltuinen en boomspiegels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels geveltuinen en boomspiegels
CiteertitelNadere regels geveltuinen en boomspiegels
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg, art. 2:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2017nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad 2017, 92998

1864709

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels geveltuinen en boomspiegels

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

 

Overwegende dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om, zoals in Artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt gesteld, nadere regels voor geveltuinen en boomspiegels vast te stellen;

 

Besluiten:

 

A

De volgende nadere regels vast te stellen:

 

De geveltuin of boomspiegel mag worden beplant als deze is gemeld via de gemeentelijke website. Als de geveltuin of boomspiegel niet is toegestaan of werkzaamheden in de straat staan gepland, dan laat de gemeente dat binnen 2 weken weten.

 • -

  Bij geveltuinen geldt dat bij geen bericht, beplanting van de geveltuin is toegestaan.

 • -

  Bij boomspiegels geldt dat de gemeente binnen 2 weken aan de aanvrager laat weten of beplanting is toegestaan.

Bij de melding gaat de aanvrager akkoord met de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Geveltuinen zijn alleen toegestaan in de eerste rij tegels strak langs de gevel en maximaal 30 cm diep. Een geveltuin kan niet langs een bestaande tuin aangelegd worden.

 • 2.

  Een geveltuin mag alleen indien er minimaal 150 cm trottoir van de geveltuin tot aan de goot overblijft voor voetgangers.

 • 3.

  De aanvrager graaft niet dieper dan 45 centimeter en brengt geen diepwortelende beplanting aan vanwege kabels en leidingen.

 • 4.

  Het beplanten van boomspiegels is alleen toegestaan als de boomspiegel in een straal van 10m van de woning van de aanvrager ligt.

 • 5.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin en boomspiegel. Bij verwaarlozing kan de gemeente u verplicht de stoeptegels weer terug te leggen.

 • 6.

  Het is niet toegestaan om materialen, verharding, opstallen, hekwerken of andere vormen van afscheiding te plaatsen om de geveltuin of boomspiegel. Vrijkomende tegel(s) kunnen wel worden gebruikt als kantopsluiting.

Bij de melding wordt de aanvrager erop gewezen dat:

 • 9.

  Als de aanvrager verhuist, draagt de aanvrager de geveltuin over aan de nieuwe bewoner of u legt de stoeptegels weer terug op hun plek.

 • 10.

  De gemeente en nutsbedrijven altijd vrije toegang hebben tot kabels en leidingen onder een geveltuin of boomspiegel (ook al kan dit de geveltuin of boomspiegel beschadigen).

 • 11.

  De grond waarin de geveltuin of boomspiegel wordt aangelegd eigendom is en blijft van de gemeente.

 • 12.

  Bij het beplanten van boomspiegels mogen de wortels van de boom niet beschadigd worden.

B

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017.

B.J.D. Huykman

secretaris

K. Tigelaar

burgemeester