Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Beleidsregels concretisering van de term slecht levensgedrag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels concretisering van de term slecht levensgedrag
CiteertitelBeleidsregels concretisering van de term slecht levensgedrag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/CVDR623978/CVDR623978_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-201904-06-2019Nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-143904

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels concretisering van de term slecht levensgedrag

Het college van Maasdriel,

 

Gelet op artikel 2:81 onder b en artikel 2:82, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2019

Besluit:

Artikel 1

Onder slecht levensgedrag van een exploitant of (beoogd) beheerder, te verstaan:

 • 1.

  Een of meerdere keren onherroepelijk veroordeeld te zijn dan wel niet onherroepelijk vrijgesproken te zijn bij vervolging voor:

  • a.

   Geweldsdelicten;

  • b.

   Witwaspraktijken;

  • c.

   Gebruik, handel en/of productie van drugs;

  • d.

   Discriminatie;

  • e.

   Fraude met sociale zekerheidswetgeving;

  • f.

   Mensenhandel;

  • g.

   Arbeidsuitbuiting;

  • h.

   Arbeidsmarktfraude;

  • i.

   Fraude met arbeidsgerelateerde subsidies;

  • j.

   Illegaal wapenbezit.

 • 2.

  Een of meer veroordelingen van een bedrijf voor de hiervoor genoemde strafbare feiten in de afgelopen vijf jaar, waarbij een exploitant of (beoogd) beheerder kan worden aangemerkt als een (voormalig) eigenaar, vennoot of bestuurder van dat bedrijf. Deze veroordelingen worden de exploitant en/of beheerder aangerekend en kunnen worden beschouwd als een onherroepelijke veroordeling van de persoon zelf.

 • 3.

  Het een of meer malen voorkomen in bestuurlijke rapportages van gemeente en politie inzake voornoemde strafbare feiten, waarbij een exploitant of (beoogd) beheerder verdachte is of is geweest, waarbij de verdenking niet is weggenomen en er nog nader onderzoek plaatsvindt naar betrokkenheid.

Artikel 2

Deze beleidsregels treden in werking op 4 juni 2019.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Maasdriel,

de secretaris,

G.T.Wildeman

de burgemeester,

H. vanKooten