Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Medemblik

Besluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent cameratoezicht inzet in Opperdoes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMedemblik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent cameratoezicht inzet in Opperdoes
CiteertitelCameratoezicht inzet in Opperdoes
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

02-12-2019

gmb-2019-310571

Z-19-077255

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent cameratoezicht inzet in Opperdoes

De burgemeester maakt op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat hij cameratoezicht inzet in Opperdoes.

De burgemeester van de gemeente Medemblik besluit:

 • 1.

  tot het instellen van cameratoezicht op 31 december 2019 op de locatie Gouw Opperdoes;

 • 2.

  dat het cameratoezicht wordt ingezet:

  op 31 december 2019 vanaf 10.00 uur tot het moment dat alle activiteiten zijn afgelopen;

 • 3.

  dat dit besluit tot het instellen van cameratoezicht bekendgemaakt zal worden door middel van een officiële publicatie, via media en bebording;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan.

 

De bevoegdheid voor de inzet van cameratoezicht is ontleend aan artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Medemblik. Het besluit van de burgemeester dateert van 2 december 2019.

 

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van Medemblik (Dick Ketlaan 21 Wognum). Voor vragen of het maken van een afspraak voor inzage kunt u contact opnemen met mevrouw T. Elstgeest te bereiken via het telefoonnummer (0229) 85 60 00.