Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2:29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Elektronisch gemeenteblad, 21-12-2011

2011-13981

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank

Nr. 2011-1398. Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 2:29, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad;

overwegende:

- dat in artikel 2:29, eerste lid van de APV een gebied aangewezen kan worden waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; gezien het advies van de politie inzake het gebruik van alcoholhoudende drank in Meppel;

 

besluiten vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank

Artikel 1  

Uitvoering te geven aan artikel 2:29, eerste lid van de APV door het volgende gebied aan te wijzen waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

- de bebouwde kommen binnen de gemeente Meppel.

Artikel 2  

In te trekken het besluit van 14 juni 2000, nr. 2000-02529.

Artikel 3  

Te bepalen dat in het in het artikel 1, bedoelde besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

Meppel, 8 november 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,             de burgemeester,