Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart Stationsgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Meppel, art. 5:9 lid 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2015Nieuwe regeling

19-12-2014

Gemeenteblad, 2 juli 2015

234765

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

 

gelet op artikel 5:9 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 18 december 2014 door de gemeenteraad;

 

overwegende:

 • -

  dat het aantal wees(brom)fietsen in het stationsgebied toeneemt;

 • -

  dat deze ontwikkeling de parkeergelegenheid van (brom)fietsen in het stationsgebied onder druk zet en overlast tot gevolg heeft;

 • -

  dat verwijdering van wees(brom)fietsen die langer dan 28 dagen onafgebroken zijn blijven staan een adequaat gebruik van de parkeergelegenheid in het stationsgebied waarborgt;

 • -

  dat op grond van artikel 5:9, lid 2 van de APV het stationsgebied dient te worden aangewezen waar het verbod geldt wees(brom)fietsen te laten staan;

 

besluiten:

 

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel

 

 

Artikel 1  

Het langer dan 28 dagen onafgebroken plaatsen van (brom)fietsen te verbieden binnen het op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart door omlijnd aangegeven gebied.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Meppel, 19 december 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,