Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 5:9, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 5:9, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart stationsgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Meppel, art. 5:9, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2015nieuwe regeling

09-09-2014

Gemeenteblad, 2 juli 2015

249036

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening Meppel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

gelet op artikel 5:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en laatst gewijzigd op 22 november 2012;

overwegende:

 • -

  dat in het stationsgebied het aantal onbeheerde buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen gestalde (brom)fietsen toeneemt;

 • -

  dat deze ontwikkeling met de komst van het nabij gelegen Onderwijspark Ezinge wordt versterkt;

 • -

  dat dit leidt tot aantasting van het uiterlijk aanzien en overlast in het stationsgebied;

 • -

  dat in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast onbeheerde buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen gestalde (brom)fietsen dienen te worden verwijderd;

 • -

  dat op grond van artikel 5:9 van de APV het stationsgebied en directe omgeving dient te worden aangewezen waar het verbod geldt onbeheerde buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen gestalde (brom)fietsen te laten staan.

 

b e s l u i ten :

 

vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit artikel 5:9, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

Artikel 1  

Het laten staan van onbeheerde fietsen of bromfietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te verbieden binnen het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart aangegeven gebied.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Meppel, 9 september 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,