Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Meppel
CiteertitelAanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2019nieuwe regelling

28-05-2019

gmb-2019-155335

1323881

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Meppel

Nr. 1323881

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meppel ;

 

Gelet op artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet en artikel 1:2, lid 1, sub d van de CAR-UWO

 

besluiten:

 

 • 1.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarder ;

   • -

    de teamleiders van de afdeling Bedrijfsvoering Meppel;

   • -

    de medewerker dienstverlening B en C van de afdeling Bedrijfsvoering Meppel , cluster belastingen;

 •  

 • 2.

  aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belasting deurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

   • -

    de medewerkers van Mandaat BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden.

 •  

 • 3.

  Dit besluit vervangt het aanwijzingsbesluit van de Gemeente Meppel vastgesteld door het college op 16 december 2014.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.

Meppel, 28 mei 2019

De secretaris,

de burgemeester,