Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent Besluit mandaat en ondermandaat vakantie 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent Besluit mandaat en ondermandaat vakantie 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
CiteertitelBesluit mandaat en ondermandaat vakantie 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/350127.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2018nieuwe regeling

16-07-2018

bgr-2018-1091

48.834

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent Besluit mandaat en ondermandaat vakantie 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

gelet op het mandaat- en ondermandaatregister van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ,

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een vakantieperiode 2018 wenselijk is dat alle functies adequaat bezet blijven om de bedrijfsvoering te allen tijde te kunnen garanderen;

BESLUIT:

1. De volgende mandaten en ondermandaten alsmede volmachten en ondervolmachten voor de zomervakantieperiode 2018 vast te stellen.

 

In de vakantieperiode 2018, van 16 juli 2018 tot 13 augustus 2018, zijn de onderstaande mandaten en onder-mandaten alsmede volmachten en onder-volmachten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van toepassing:

 

Secretaris-algemeen directeur:

De bevoegdheden van de secretaris-algemeen directeur worden in de periode: 23 juli 2018 tot 30 juli 2018

waargenomen door de manager Verkeer.

30 juli 2018 tot 6 augustus  2018  waargenomen door de directeur Vervoersautoriteit.

De waarneming geldt alleen ten aanzien van lopende zaken zoals opgenomen in een overdrachtsdossier dan wel in spoedeisende gevallen, alleen ten aanzien van besluiten die een beheersmaatregel inhouden.

* * *

 

Directeur Vervoersautoriteit

De bevoegdheden van de directeur Vervoersautoriteit worden in de periode:

25 juni 2018 tot 23 juli 2018

waargenomen door de secretaris-algemeen directeur.

23 juli 2018 tot 30 juli 2018

waargenomen door de manager Verkeer.

* * *

 

Directeur Economisch Vestigingsklimaat

De bevoegdheden van de directeur Economisch Vestigingsklimaat worden in de periode:

23 juli 2018 tot 30 juli 2018

waargenomen door de manager Verkeer.

30 juli 2018 tot 6 augustus 2018  

waargenomen door de directeur Vervoersautoriteit. 

* * *

 

Manager Openbaar Vervoer

De bevoegdheden van de manager Openbaar Vervoer worden in de periode:

23 juli 2018 tot 20 augustus 2018  

waargenomen door de manager Verkeer.

* * *

 

 

Manager Strategie en Bestuur

De bevoegdheden van de manager Strategie en Bestuur worden in de periode:

23 juli 2018 tot 6 augustus 2018

waargenomen door de manager Verkeer. 

* * *

 

Manager Middelen en Control

De bevoegdheden van de manager Middelen en Control worden in de periode:

23 juli 2018 tot 6 augustus 2018  

waargenomen door de manager Verkeer.

6 augustus tot 13 augustus

waargenomen door de manager Strategie en Bestuur.

Datum: 16 juli 2018

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

L. P. Vokurka

Wnd. Secretaris-algemeen directeur