Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent mandaat en ondermandaat vakantie 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent mandaat en ondermandaat vakantie 2019
CiteertitelBesluit mandaat en ondermandaat vakantie 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2019nieuwe regeling

12-07-2019

bgr-2019-702

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag houdende regels omtrent mandaat en ondermandaat vakantie 2019

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 22 juli 2019 beschikbaar via Blad gemeenschappelijkeregeling 2019, 622.]

 

De secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  

 

gelet op het mandaat- en ondermandaatregister van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag , 

 

overwegende dat het voor het efficiënt functioneren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in een vakantieperiode 2018 wenselijk is dat alle functies adequaat bezet blijven om de bedrijfsvoering te allen tijde te kunnen garanderen;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De volgende mandaten en ondermandaten alsmede volmachten en ondervolmachten voor de zomervakantieperiode 2019 vast te stellen.

 

In de vakantieperiode 2018, van 16 juli 2018 tot 13 augustus 2018, zijn de onderstaande mandaten en onder-mandaten alsmede volmachten en onder-volmachten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van toepassing:

 

 

 • Secretaris-algemeen directeur:

 • De bevoegdheden van de secretaris-algemeen directeur worden in de periode:

 • 29 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 

  waargenomen door de manager Verkeer

   

 • N.B. De waarneming geldt alleen op momenten dat de secretaris-algemeen directeur afwezig is in verband met vakantie of ziekte en alleen ten aanzien van lopende zaken zoals opgenomen in een overdrachtsdossier dan wel in spoedeisende gevallen, alleen ten aanzien van besluiten die een beheersmaatregel inhouden.

   

 • * * *

 

 • Directeur Economisch Vestigingsklimaat

 • De bevoegdheden van de directeur Economisch Vestigingsklimaat worden in de periode:

 • 29 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019  

 • waargenomen door de manager Verkeer 

   

 • * * *

 

 

 • Directeur Vervoersautoriteit

 • De bevoegdheden van de directeur Vervoersautoriteit worden in de periode:

 • 1 juli 2019 tot en met 1 september 2019

 • waargenomen door de secretaris- algemeen directeur

 

 • * * *

  

 • Manager Openbaar Vervoer

 • De bevoegdheden van de manager Openbaar Vervoer worden in de periode:

 • 27 juli 2019 tot en met 25 augustus 2019  

 • waargenomen door de manager Verkeer.

 •  

 • * * *

 •  

 • Manager Strategie en Bestuur

 • De bevoegdheden van de manager Strategie en Bestuur worden in de periode:

 • 20 juli 2019 tot en met 28 juli 2019

 • waargenomen door de manager Middelen en Control

 • 29 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019

   waargenomen door de manager Verkeer.

 

 • * * *

 •  

 • Manager Middelen en Control

 • De bevoegdheden van de manager Middelen en Control worden in de periode:

 • 29 juli 2019 tot en met 11 augustus 2019  

 • waargenomen door de manager Verkeer.

 • 12 augustus 2019 tot en met 18 augustus 2019

  waargenomen door de manager Strategie en Bestuur.

  

 

Datum: 

 

   

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

 

    

B. Koopman

Secretaris-algemeen directeur