Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Middelburg

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 Aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaren.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMiddelburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 Aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaren.
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2020nieuwe regeling

30-03-2020

gmb-2020-86704

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 Aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaren.

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland,

 

Overwegende:

Dat artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020 (noodverordening) de mogelijkheid biedt Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) aan te wijzen die belast worden met het toezicht op de naleving van de noodverordening;

Dat de te verwachten handhavingstaken in het kader van de noodverordening de beschikbare capaciteit van de 13 gemeenten zal overstijgen;

Dat het gewenst is om te zien naar uitbreiding van de beschikbare capaciteit en deze gevonden kan worden bij andere overheidsorganen;

Dat de Boa’s zijn ingedeeld in verschillende domeinen maar het in het kader van de handhaving van de noodverordening geen bezwaren ontmoet om de Boa’s ongeacht het domein waarin zij zijn ingedeeld aan te wijzen voor de handhaving van de noodverordening;

gelet op artikel 4.2., sub b van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland van 27 maart 2020;

BESLUIT:

 

1. Aanwijzing de Buitengewoon Opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering aan te wijzen als ambtenaren die (ook) belast zijn met het toezicht en naleving van de eerder genoemde noodverordening, ongeacht het domein waar de onderscheiden Boa’s ingedeeld zijn:

I de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen welke door deze gemeenten zijn aangesteld en beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

II het Waterschap Scheldestromen Zeeland welke door dit Waterschap zijn aangesteld en beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

III de Provincie Zeeland welke door deze Provincie zijn aangesteld en beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

IV de Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland welke door deze Dienst zijn aangesteld en beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

V van Staatsbosbeheer welke door dit bestuursorgaan met wettelijke taak zijn aangesteld en beëdigd als Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

2. Intrekking Het Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zeeland. (Aanwijzing Buitengewoon Opsporings-ambtenaren) in te trekken.

 

Vastgesteld op 30 maart 2020 te Middelburg,

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland

J.A.H. Lonink