Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingMandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014
CiteertitelMandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201401-09-2014Nieuwe regeling

02-09-2014

Gem. bl., jrg 2014, nr. 61255, 31-10-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

De invorderingsambtenaar van de gemeente Naarden;

gelet op het door B&W vastgestelde Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 11 augustus 2014;

b e s l u i t: 

vast te stellen het mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014

Artikel 1

Aan de ambtenaren, die

 • 1.

  in dienst van de gemeente Bussum zijn in de functie van administratief medewerker C;

 • 2.

  in dienst van de gemeente Naarden zijn in de functie van medewerker financiële administratie, medewerker debiteuren- en crediteurenadministratie, coördinator belastingen, en juridisch beleidsmedewerker/medewerker heffingen;

 • 3.

  in dienst van de gemeente Muiden zijn in de functie van medewerker belastingen

en werkzaam zijn bij de belastingsamenwerking Naarden, Muiden, Bussum:

te mandateren om namens hem op te treden en handelingen te verrichten inzake de navolgende aangelegenheden:

 • 1.

  het uitvaardigen van dwangbevelen;

 • 2.

  het treffen van betalingsregelingen;

 • 3.

  het verlenen van uitstel van betaling;

 • 4.

  het verlenen van prolongatie bij beslaglegging.

Artikel 2

Het verlenen van ondermandaat van deze bevoegdheden is niet mogelijk.

Artikel 3

Dit mandaatbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 september 2014.

Artikel 4

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsbevoegdheden september 2014”.

Ondertekening

Naarden, 2 september 2014,

de gemeenteambtenaar voornoemd,

Mevrouw A.J.G. Kralt.