Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT van de 6 juni 2000, no. 6, houdende aanwijzing van Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) wordt aangemerkt.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT van de 6 juni 2000, no. 6, houdende aanwijzing van Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) wordt aangemerkt.
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. De Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312), artikel 5, eerste en derde lid
  2. Het Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon (P.B. 2000, no. 32), artikelen 1, 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2000Nieuwe regeling

06-06-2000

P.B. 2000, no. 49

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT van de 6 juni 2000, no. 6, houdende aanwijzing van Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312) wordt aangemerkt.

Artikel 1

Post Nederlandse Antillen N.V. wordt aangewezen als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren (P.B. 1997, no. 312).

Artikel 2

De aanwijzing is onderworpen aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 5 van het Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon (P.B. 2000, no. 32).

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is en werkt terug tot en met 1 juli 1998.