Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 12de augustus 1969 ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING van de 12de augustus 1969 ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorMinister van Justitie
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213), artikel 32

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-1973Nieuwe regeling

12-08-1969

P.B. 1969, no. 114

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 12de augustus 1969 ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213)

Artikel I

Voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag ten bate van 's Lands kas een bedrag geheven wordt van ƒ 1,— (een gulden);

Artikel II

Deze beschikking in werking treedt tegelijk met de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag (P.B. 1968, no. 213);

Artikel III

Deze beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.