Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESLUIT van den 2n Augustus 1938, ter uitvoering van de artikelen 457, 511, 597, en 811 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel en van artikel 21 van het Curaçaosch Strandvonderijbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESLUIT van den 2n Augustus 1938, ter uitvoering van de artikelen 457, 511, 597, en 811 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel en van artikel 21 van het Curaçaosch Strandvonderijbesluit
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-1937Nieuwe regeling

02-08-1938

P.B. 1938, no. 70

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT van den 2n Augustus 1938, ter uitvoering van de artikelen 457, 511, 597, en 811 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel en van artikel 21 van het Curaçaosch Strandvonderijbesluit

Artikel 1

Het bedrag der kosten van overbrenging, bedoeld bij artikel 457 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel, wordt bepaald op het bedrag van het op het oogenblik van den aanvang van het verkeer geldende minimum passagetarief.

Artikel 2

Als de bij artikel 511 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel bedoelde instellingen worden aangewezen de Zeemanshuizen op het eiland Curaçao.

Artikel 3

Het bij artikel 597 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel bedoelde loon van den in artikel 596 van dat wetboek bedoelden ambtenaar bedraagt twee gulden vijftig cent per uur. Gedeelten van uren worden voor geheele uren berekend.

Artikel 4

Ingevolge het bepaalde bij artikel 811 van het Curaçaosch Wetboek van Koophandel wordt bepaald dat de baaien en inhammen van alle eilanden, welke in open verbinding staan met de zee, worden beschouwd tot de zee en de stranden en oevers daarvan tot het zeestrand te behooren.

Artikel 5

Ingevolge het bepaalde bij artikel 21 van het Curaçaosch Strandvonderijbesluit wordt bepaald dat de baaien en inhammen van alle eilanden, welke in open verbinding staan met de zee, worden beschouwd tot de zee en de stranden en oevers daarvan tot het zeestrand te behooren.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Curaçaosch Wetboek van Koophandel.