Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 22STE AUGUSTUS 1960 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 22STE AUGUSTUS 1960 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zekerheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 26ste juli 1960, art. 2, sub c t.u.v. de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, art. 5, derde en vierde lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1960Nieuwe regeling

22-08-1960

P.B. 1960, no. 152

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE BESCHIKKING VAN DE 22STE AUGUSTUS 1960 T.U.V. ARTIKEL 2, SUB C VAN HET LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, VAN DE 26STE JULI 1960 T.U.V. ARTIKEL 5, DERDE EN VIERDE LID VAN DE LANDSVERORDENING ALGEMENE OUDERDOMSVERZEKERING

I

niet als verzekerde in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) wordt aangemerkt de Amerikaanse staatsburger, die niet geacht kan worden blijvend binnen de Nederlandse Antillen te wonen, verzekerd is krachtens een in de Verenigde Staten van Noord-Amerika geldende wettelijke regeling inzake geldelijke gevolgen van ouderdom en in dienstbetrekking staat tot het op Aruba gevestigde bedrijf van de Lago Oil and Transport Company Ltd.

II

deze beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen en in werking treedt met ingang van 1 september 1960.