Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

MINISTERIËLE-BESCHIKKING van de 7de maart 2003 houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan het onderdeel Douane van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens taak

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingMINISTERIËLE-BESCHIKKING van de 7de maart 2003 houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan het onderdeel Douane van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens taak
Citeertitel
Vastgesteld doorMinister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpbestuur en recht; organisatie en personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Landsverordening weerkorpsen (P.B. 1965, no. 22), art. 1
  2. Landsbesluit weerkorpsen (P.B. 1965, no. 84), art. 9
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-200318-12-2002Nieuwe regeling

07-03-2003

P.B. 2003, no. 36

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE-BESCHIKKING van de 7de maart 2003 houdende opdracht aan de op Curaçao gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers Korps Curaçao tot het verlenen van steun aan het onderdeel Douane van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens taak

Artikel 1

Aan de op Curaçao gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Vrijwilligers Korps Curaçao wordt opgedragen steun te verlenen aan het onderdeel Douane van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen, bij de uitvoering van diens taak.

Artikel 2

De vereniging Vrijwilligers Korps Curaçao zal bij de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde opdracht handelen overeenkomstig de door of vanwege het Hoofd van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te geven aanwijzingen.

Artikel 3

Deze beschikking wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 18 december 2002.